Overzicht van Bêd & Brochjes in Fryslân


Betekenis van de symbolen:
boerderij = Boerderij (woonboerderij of agrarisch bedrijf)
centrum       = In het centrum gelegen
landelijk     = Landelijk gelegen
Sorteer op naam Adres Sorteer op plaats Tel Aantal kamers Vanaf prijs
incl.ontbijt

't Laaisterplakky Leysterstreek 15 Oude Bildtzijl 0518-421474
2 37,50 p.p.p.n.
Aesgestate Aesgewei 19 Sibrandabuorren 0515-789633 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 2 € 20,00
Aldwar Pleats Munkedyk 1 Gaastmeer 0515-469568 Boerderij
agrarisch bedrijf
Landelijk gelegen In centrum gelegen 3 30,--. Voor 1 persoon � 32,50; In juni, juli en augustus � 35,--.
Appartement B&B Fam. IJlstra Ursuladyk 12 It Heidenskip (bij Workum) 0515-543064
Landelijk gelegen 1 € 37,50 excl. € 1,25 toeristenbelasting p.p.p.n.
B&B Joarum Joarumerleane 21 Kubaard 06-23818638 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 2 € 45,00
B&B It Bûthús Aaltjemeerweg 3 Ferwoude 0515-336796 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 3 €28,00
B&B De Reidikker Murnserdyk 34 Mirns 06-57621330
2 €60,00 voor 2 personen, 40 voor 1 persoon. 1 nacht toeslag van €5.
B&B Ex Mare Nieuwebildtdijk 270 Sint Annaparochie 0518 401215
Landelijk gelegen 1 €35.00 pppn
Bêd & Brochje De Wit Polsleatwei 4 Akkrum 0566-651253
Landelijk gelegen 1 € 25,00 p.p. Eén overnachting € 30,00 p.p. Eén persoon € 35,00 p.n.
Bêd & Brochje Hoogland It Suderheech 2 Ferwert 0518-411508
Landelijk gelegen 3 € 25,00
Bêd en Brochje 't Boekehaagje Schoterlandseweg 56 Mildam 0513-841130 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen In centrum gelegen 1 € 25,00
Bêd en Brochje Dearsum Dearsum 18 Dearsum 0515-521782 Boerderij
agrarisch bedrijf
Landelijk gelegen 2 € 25,00, voor één nacht een toeslag van € 2,50 euro
Bêd en Brochje Posseth Rypsterdyk 44 Marsum 058-2541265
Landelijk gelegen 2 € 25,00
Bed & Breakfast Volonté Schoonoord 2 Ysbrechtum 0515-413440
Landelijk gelegen 2 € 29,50
Blommehof Djipsleatswei 26 Heeg 0515-443884
In centrum gelegen 3 € 25,00
Botniahiem Doniawei 95 Damwâld 0511-422038 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 3 € 21,50
By Peek in Sneek Singel 35 Sneek 0646267890
In centrum gelegen 6 € 37,50
De Heide Heide 11 Sint Nicolaasga 0513-432334 Boerderij
agrarisch bedrijf
Landelijk gelegen 4 vanaf € 25,00
Fam Wijma Paradyske 6 Kollum 0511-542989
Landelijk gelegen 1 € 30,00 p.p.p.n.
Fam. de Jong Aaltjemeerweg 4 Ferwoude 0515-541381 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 4 € 28,00 p.p
Fam. Spijker De Kamp 10 Paesens/Moddergat 0519-518285
Landelijk gelegen 2 € 27,00
G. de Boer Van Eysingaleane 9 Easterein 0515-331639
Landelijk gelegen In centrum gelegen 3
J.A. Sietsema It Aldlan 11 Marsum 058-2542469 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 2 � 30,00
Jacobshoeve Westeinde 10 Sint Jacobiparochie 0518-491057 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen In centrum gelegen 8 € 26,50
Lyklamastate Lijklamawei 4 Nijemirdum 0514-571796 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 6 45,-- p.p.p.n
Oenemastate Brédyk 215 Wytgaard 058-2551516 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 3 € 25,00
Sanninghoeve Westersanning 2a Oudega (Smallingerland) 0512-370882 Boerderij
agrarisch bedrijf
Landelijk gelegen 3 € 25,00
Tussen de berken Tsjerkepaad 8 Hoornsterzwaag 0516 461626
Landelijk gelegen 2 €30 pppd
Walstrastate Nessenwei 2 Oosthem 0515-531370 Boerderij
woonboerderij
Landelijk gelegen 2 € 25,00